Το QLP είναι ένα ψυχομετρικό τεστ διάγνωσης του μαθησιακού προφίλ του ατόμου. Διερευνά τους εναλλακτικούς τύπους ευφυΐας που διαθέτει ο κάθε μαθητής και σύμφωνα με το ποιοι είναι περισσότερο αναπτυγμένοι, παρουσιάζει ενδεικνυόμενους τρόπους μελέτης, αλλά και εξατομικευμένης διδασκαλίας. Ο μαθητής, γνωρίζοντας τους ιδιαίτερους μαθησιακούς του τύπους και τον τρόπο που προσλαμβάνει και επεξεργάζεται τις γνωστικές πληροφορίες, «μαθαίνει πώς να μαθαίνει», με αποτέλεσμα:

Να προετοιμάζεται για τα μαθήματά του δίχως άγχος
Να βρίσκει τα κύρια σημεία του μαθήματος
Να μπορεί να διαβάζει σε πολύ λιγότερο χρόνο από πριν
Να θυμάται με μεγαλύτερη ευκολία
Να διαβάζει χωρίς να αφήνει κενά στα μαθήματά του
Να συστηματοποιεί το διάβασμα του
Να έχει ισχυρότερη αυτοπεποίθηση

ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Μέσω του QLS Learning Profile το παιδί θα λάβει απαντήσεις για τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει και θα αυξήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό το ρυθμό μάθησής του. Ετσι θα οφεληθεί και στο σχολείο του αφού θα γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο θα μαθαίνει καλύτερα. Όλοι είμαστε σε θέση να μάθουμε και να διαπρέψουμε, αρκεί να μας δοθεί η γνώση με τον τρόπο που μαθαίνουμε!

ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ

Οταν δεν μαθαίνω με τον τρόπο που με διδάσκουν πρέπει να με διδάξουν με τον τρόπο που μαθαίνω!