Το Δίγλωσσο Προνηπιακό Πρόγραμμα μας Bilingual Life βοηθά τα παιδιά από 4 ετών έως 6 ετών να γίνουν δίγλωσσα ,να μάθουν αγγλικά σχεδόν όπως την μητρική τους γλώσσα- φυσικά μέσα από το παιχνίδι . Συνιστά την καθημερινή επαφή με τη γλώσσα σε ειδικό εκπαιδευτικό χώρο στο Κέντρο μας αλλά και υποστήριξη στο σπίτι μέσω πλατφόρμας από την ηλικία των 4 -6 ετών .

Σκοπός του είναι να δώσει σε όλα τα παιδιά πρόσβαση στη διγλωσσία ώστε να μπορούν να γίνουν ανεξάρτητοι, δίγλωσσοι μαθητές μέχρι την ηλικία των 7 ετών.

Η επιστημονική βάση για το πρόγραμμα αυτό βασίζεται στο ότι ο παιδικός εγκέφαλος παρουσιάζει ιδιαίτερη ευχέρεια να μαθαίνει γλώσσες από τη γέννηση μέχρι την ηλικία των επτά ετών. Μετά από αυτό, το "παράθυρο" της γλώσσας στον εγκέφαλο "κλείνει" κι έτσι οι γλώσσες μαθαίνονται με βάση τη λογική επεξεργασία και δεν απορροφώνται φυσικά. Η ηλικία των επτά είναι η αρχή του τέλους για τη φυσική εκμάθηση της γλώσσας, για αυτό είναι σημαντικό τα παιδιά να ξεκινούν νωρίτερα.