ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το πρόγραμμα Σπουδών του Κέντρου μας ακολουθεί το COMMON EUROPEAN FRAMEWORK (CEFR) - ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ για τις γλώσσες όπως έχει καταγραφεί από την Ευρωπαική Ενωση.

Ετσι τα επίπεδα που αναλογούν στις τάξεις μας έχουν άμεση σχέση με τα επίπεδα του CEFR και οι μαθητές μας που φοιτούν στις τάξεις μας μπορούν να πιστοποιηθούν στο κάθε επίπεδο με ανάλογες εξετάσεις εφ όσον το θέλουν. Ετσι είστε σίγουροι πάντα σε τι επίπεδο βρίσκεται ο μαθητής μας.

Τα Εκπαιδευτικά μας Προγράμματα είναι εμπλουτισμένα με υλικό κατασκευασμένο από τους καθηγητές μας και δεν βασίζονται μόνο στην ύλη των βιβλίων μας. Αυτό αποτελεί και βασικό μας πλεονέκτημα. Το Υλικό μας είναι κατασκευασμένο για να βοηθά τους μαθητές μας να εμπεδώνουν, να εμβαθύνουν και να διασκεδάζουν ερχόμενοι σε επαφή με «πραγματικά Αγγλικά».

Το σχολείο μας είναι ένα ζωντανό εκπαιδευτικό κύτταρο που προσπαθεί
να ενισχύει την συνεργασία μεταξύ μαθητών, καθηγητών, γονέων
με στόχο το καλύτερο αποτέλεσμα.