ΤΜΗΜΑΤΑ

BEGINNERS

ΗΛΙΚΙΑ ΤΑΞΗ CEFR LEVEL ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
5-6 ετών Bilingual Life A1-1 1 ώρα
7-8 ετών JUMP A A1-2 3 ώρες
8-9 ετών JUMP Β A1-3 3 ώρες
Η
7-9 ετών JUMP One Year Course A1-2 & A1-3 4 ώρες

ELEMENTARY LEVEL

ΗΛΙΚΙΑ ΤΑΞΗ CEFR LEVEL ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
9-11 ετών CLASS A A1-4 4 ώρες
10-11 ετών CLASS B A1-5 4 ώρες
11-13 ετών CLASS C A2 4,5 ώρες

INTERMEDIATE LEVEL

ΗΛΙΚΙΑ ΤΑΞΗ CEFR LEVEL ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
12-13 ετών CLASS D B1-1 4,5 ώρες
13-14 ετών CLASS E B1 5 ώρες
Η
13-15 ετών CLASS D/E (Εντατικό τμήμα) Β1 6 ώρες
14-15 ετών CLASS B2 (FCE) B2 6 ώρες

ADVANCED LEVEL

ΗΛΙΚΙΑ ΤΑΞΗ CEFR LEVEL ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
14+ ετών CLASS ADVANCED C1 6 ώρες
14+ ετών CLASS CPE C2 (Proficiency) 6 ώρες
14+ ετών PROFICIENCY INTENSIVE 1 YEAR COURSE C1 & C2 6 ώρες

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Το Κέντρο μας έχει μακρά πείρα στην εκπαίδευση ενηλίκων με ταχύρρυθμα προγράμματα σε 4 επίπεδα που οδηγούν τους ενήλικες σπουδαστές από αρχάριους στο επίπεδο Β2 σε 3 χρόνια και στο επίπεδο Advanced (C1) σε τέσσερα χρόνια σπουδών.

BEGINNERS
PRE-INTERMEDIATE
INTERMEDIATE (B2)
ADVANCED

ΕΙΔΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

BUSINESS ENGLISH
ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ