Το JUMP είναι το καταξιωμένο πρόγραμμα πρώτης εκμάθησης Αγγλικών για τους μικρούς μας μαθητές 6-9 ετών. Εχει βραβευτεί στα Education Leaders Awards το 2018.

Φωνημικό σύστημα

πρώτης γραφής και ανάγνωσης που χρησιμοποιείται και στα Βρετανικά σχολεία με εκπαιδευτικό υλικό και βιβλία ειδικά κατασκευασμένα για τους μαθητές μας. Διδάσκουμε με τον τρόπο που και τα Αγγλάκια μαθαίνουν την μητρική τους γλώσσα.

Βιωματική μάθηση

Όλοι γνωρίζουμε ότι τα παιδιά μαθαίνουν με το παιχνίδι, την εμπειρία (project) , την συνεργασία και μια σειρά άλλων δραστηριοτήτων όπως role playing, presentation and research, songs, storytelling, crafts, δημιουργική γραφή κ.α Αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούμε για να διδάξουμε τους μικρούς μας μαθητές στην σύγχρονη εποχή.

Πρωτότυπο Εκπαιδευτικό Υλικό

ειδικά κατασκευασμένο από τους Ακαδημαϊκούς μας συνεργάτες για να ενισχύει την βιωματική μάθηση. Βρίσκεται αρχειοθετημένο στο My Language Portfolio που όλοι οι μαθητές μας έχουν.

Διαδικτυακή Πλατφόρμα QLS iLearn platform

H Βραβευμένη μας διαδικτυακή πλατφόρμα στηρίζει τον μαθητή μας στο σπίτι καθώς έχει πρόσβαση μέσω αυτής στο αποκλειστικό της υλικό από tablet , κινητό ή υπολογιστή.