ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

Γλώσσα σημαίνει επικοινωνία. Στην επικοινωνιακή μέθοδο βασίζεται η διδασκαλία μας. Είναι εμπλουτισμένη με σύγχρονα εποπτικά μέσα όπως Interactive Whiteboards σε όλες τις τάξεις και σύγχρονα βιβλία από καταξιωμένους εκδοτικούς οίκους. Η ύλη που διδάσκεται είναι σύμφωνη με το Κοινό Ευρωπαικό Πλαισιο για τις γλώσσες (CEFR).

Η μέθοδος που ακολουθούμε είναι ένας επιλεγμένος συνδυασμός της τρέχουσας μεθοδολογίας προσαρμοσμένος στο μαθησιακό προφίλ του κάθε μαθητή μας και στις ανάγκες της τάξης μας. Ενισχύουμε όλες τις δεξιότητες με ισσοροπία και μεθοδικότητα και εξατομικεύουμε την μάθηση όπου είναι δυνατόν.

Η διδασκαλία μας εμπλουτίζεται με native speakers, video , youtube παρουσιάσεις, films και άλλα πολλά. Συμπεριλαμβάνουμε σε αυτήν roleplays, interactive material, projects, special days events, powerpoint presentations σε διάφορα θέματα πολιτιστικά , επιστήμης, τέχνης κλπ. Εχουμε δικό μας υλικό σε γραμματική, έκθεση, προφορικά που διδάσκεται από όλους τους καθηγητές μας μέσω των interactive whiteboards της κάθε τάξης. Ετσι έχουμε καταφέρει να έχουμε άριστα αποτελέσματα στις πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας όλων των γνωστών Πανεπιστημίων.

Η εκμάθηση ξένων γλωσσών είναι μια σημαντική προσφορά στα παιδιά σας και ένα πολύτιμο εφόδιο για την μελλοντική επαγγελματική και προσωπική τους ζωή. Εμείς είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε να προσφέρετε στα παιδιά σας το καλύτερο!

Ετσι είστε σίγουροι ότι τα παιδιά σας θα έχουν εγγυημένα αποτελέσματα
αλλά και μια αξέχαστη εκπαιδευτική εμπειρία