facebook mail youtube Τηλέφωνο: 210 8311380


 


Νέα

JUMP-Η ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 6-9 ΕΤΩΝ

 

Τι είναι το JUMP?

Οι μικροί μας μαθητές ξεκινούν τα Αγγλικά τους με την βραβευμένη πρωτοπόρα μέθοδο : JUMP!

Είναι ο σύγχρονος τρόπος εκμάθησης  που λαμβάνει υπ όψιν του μελέτες και μεθόδους κατάλληλες για τους μαθητές του 21ου αιώνα!

Πώς λειτουργεί
Η αγγλική γλώσσα είναι μη φωνολογική. Αυτό σημαίνει ότι ενώ στα ελληνικά, οι ήχοι (φωνήματα) αντιστοιχούν στα γράμματα των λέξεων, στα αγγλικά αυτό δεν συμβαίνει (για παράδειγμα η προφορά της λέξης “Like” δεν αντιστοιχεί στη γραπτή λέξη).

Τα 26 λοιπόν γράμματα της αγγλικής γλώσσας αντιστοιχούν σε 44 ήχους, καθώς συγκεκριμένα φωνήματα ενώνονται και δημιουργούν νέες, αυτόνομες, φωνολογικές οντότητες. Η JUMP βοηθά τα παιδιά να μαθαίνουν και να ξεχωρίσουν τους 44 αυτούς ήχους χωρίς απαραίτητα να γνωρίζουν όλα τα γράμματα με τη σειρά του αλφαβήτου.

Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά γίνονται γρήγορα ικανοί αναγνώστες και σε πολύ σύντομο χρόνο μπορούν να διαβάζουν όχι μόνο λέξεις αλλά και προτάσεις ή μικρές ιστορίες.

ΓΙΑΤΙ Η ΦΩΝΗΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ?
Τα παιδιά μας και οι οικογένειες τους στην Ελλάδα σήμερα στοχεύουν στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας σχεδόν τόσο καλά όσο και η μητρική μας γλώσσα. Οι ανάγκες που θα έχουν να ανταποκριθούν τα παιδιά ως ενήλικες απαιτούν άνεση και ευχέρεια στην αγγλική. Στα σχολεία QLS πιστεύουμε ότι αυτό κατακτάται από μικρή ηλικία. Τότε που οι συνάψεις του εγκεφάλου του μικρού παιδιού είναι εύπλαστες και δεκτικές στα νέα ερεθίσματα και συνεπώς και στον νέο «κώδικα» της ξένης γλώσσας.
Ετσι στοχεύουμε οι μικροί μας μαθητές που ξεκινούν τώρα να μαθαίνουν αγγλικά , πρέπει να διδαχθούν με τον πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο, βασισμένο σε ερευνητικά αποτελέσματα και εμπειρία στη προσέγγιση που ήδη εφαρμόζεται στα σχολεία του Εξωτερικού και κυρίως της Βρετανίας.

JUMP: 4 γράμματα, 4 άξονες!
Η μέθοδος JUMP αποτελεί τη βάση μίας νέας ολιστικής προσέγγισης που στηρίζεται σε 4 σημαντικούς πυλώνες:

1. Φωνολογική προσέγγιση
Είναι ένα σύστημα διδασκαλίας πρώτης γραφής και ανάγνωσης βασισμένο στην συνθετική φωνημική μέθοδο που εστιάζεται στην συστηματική διδασκαλία των φωνημάτων της Αγγλικής γλώσσας (Phonics) ,με στόχο την ταχύτερη ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής.
Η φωνημική διδασκαλία φέρει την σφραγίδα του Βρετανικού Εθνικού Προγράμματος Σπουδών και είναι ο τρόπος που διδάσκονται τα παιδιά στην Μ Βρετανία.  Τα παιδιά μαθαίνουν να «αποκωδικοποιούν» τόσο τα ξεχωριστά γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου όσο και ομάδες γραμμάτων. Ετσι γίνονται πολύ γρήγορα ικανοί αναγνώστες χωρίς να παπαγαλίζουν. Μαθαίνουν να διαβάζουν και να γράφουν και λέξεις που δεν γνωρίζουν μέσα στο πρώτο μήνα!


2.Βιωματική Διδασκαλία (Experiential Teaching)

Ο 20ς αιώνας είναι πια παρελθόν. Οι μαθητές του 21ου αιώνα μαθαίνουν με βιωματικό τρόπο που είναι και ο αποτελεσματικότερος.Το παιδί δηλαδή δεν είναι στατικός δέκτης του μαθήματος αλλά συμμετέχει ενεργά μέσα από:

  • • Κινήσεις & Παιχνίδια
  • • Θέατρο, τραγούδια, κατασκευές
  • • Ομαδικές εργασίες/projects
  • • Προφορική εξάσκηση
  • Storytelling
  • Roleplaying
  •  

3. Ψηφιακή Υποστήριξη (Digital Support)
Η διαδικτυακή πλατφόρμα του QLS υποστηρίζει περαιτέρω τη μάθηση μέσω παιχνιδοποίησης (gamification of learning). Η πρόσβαση γίνεται από υπολογιστή, tablet ή κινητό με έναν απλό κωδικό στο email του γονέα.

4.Πρωτότυπο Υλικό (Teaching Protocol)
Στο QLS,φροντίζουμε να δημιουργούμε εκπαιδευτικό υλικό και πέραν των βιβλίων που χρησιμοποιούμε. Είναι το υλικό που εμπλουτίζει και γεμίζει το Portfolio του μαθητή και είναι κατασκευασμένο απο τους Ακαδημαικούς συνεργάτες του Δικτύου QLS και τους καθηγητές μας. Αυτό κάνει την διαφορά στο δικό μας Κέντρο και στο JUMP.

 To υλικό αυτό προσεγγίζει την γραμματική και την σύνταξη της γλώσσας διαφορετικά δίνοντας στους μαθητές μας προβάδισμα στην κατανόηση και χρήση της γλώσσας από τις μικρές ηλικίες.

Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά γίνονται γρήγορα ικανοί χρήστες της γλώσσας και σε πολύ σύντομο χρόνο μπορούν να διαβάζουν, να χρησιμοποιούν και να κατανοούν την αγγλική γλώσσα.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Πολλές είναι οι επιστημονικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί για την
αποτελεσματικότητα της μεθόδου και όλες καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα.
Ότι η φωνητική προσέγγιση της πρώτης ανάγνωσης έχει σαν αποτέλεσμα την
ενίσχυση της αναγνωστικής ικανότητας του μαθητή και μεγαλύτερη εμπέδωση στην
αποκωδικοποίηση της αγγλικής γλώσσας. Ετσι ο μαθητής γίνεται δεινός αναγνώστης
και χρήστης της γλώσσας από μικρή ακόμα ηλικία κάνοντας πράξη το moto : Learn to Read. Read to Learn. (Μαθαίνω να Διαβάζω, Διαβάζω για να μαθαίνω )


1. «Τα αποτελέσματα δείχνουν έντονη, συγκεκριμένα και σημαντική θετική βελτίωση στην αναγνωστική ικανότητα με την φωνημική προσέγγιση στην ανάπτυξη του γραπτού και προφορικού λόγου».
Πηγή: British Journal of Educational Psychology 1999. “Getting Ready for Reading : Early Phoneme awareness and Phonics Teaching Improves Reading and Spelling in Inner-city Second language Learners. Morag Stuart

2.“Αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι μια φωνημική πρώτη προσέγγιση όπου τα παιδιά διδάσκονται από την αρχή τους ότι ήχοι των γραμμάτων μπορούν να αναμειχθούν και να προφέρουν λέξεις, τους δίνει μια εξαιρετική αρχή στην ανάγνωση»
Πηγή: What sort of phonics? Dr Rhona S. Johnston & Joyce Watson School of Psychology University of St Andrews , Fife, Scotland
3. .«Είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να διδαχθούν τα παιδιά πως να διαβάζουν.Σχεδόν όλα τα παιδιά που αποκτούν φωνημική επίγνωση μαθαίνουν να διαβάζουν άνετα και με ευχέρεια με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς. Αυτό συμπεριλαμβάνει και τα παιδιά με δυσλεξία ή άλλες μαθησιακές δυσκολίες.»
Πηγή: Department of Education in UK

 

Επέλεξα να διδάξω στα JUNIORS με την νέα διδακτική προσέγγιση JUMP, που κατασκευάσαμε στο QLS γιατί διδάσκει την πρώτη γραφή και ανάγνωση φωνημικά δίνοντας την δυνατότητα στους μικρούς μαθητές να μάθουν να διαβάζουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.


Έτσι θέτουν γερές βάσεις στην Αγγλική γλώσσα αφού αυτός είναι και ο τρόπος που διδάσκονται τα Αγγλικά στα σχολεία της Μ. Βρετανίας και σε άλλες αγγλόφωνες χώρες και φέρει τη σφραγίδα του Βρετανικού Εθνικού Προγράμματος Σπουδών (British National Curriculum).
Το JUMP όμως δεν είναι μόνο αυτό.
Το JUMP προσεγγίζει την μάθηση βιωματικά και έτσι είναι κατάλληλο για τις μικρές ηλικίες, λαμβάνει υπ’ όψη του τη διαφορετικότητα του κάθε παιδιού, αφού με το βραβευμένο μας μαθησιακό προφίλ (QLP) προσαρμόζουμε την διδασκαλία μας στις ανάγκες του κάθε παιδιού και είναι σύγχρονο γιατί υποστηρίζεται από ιντερνετικό digital υλικό σε πλατφόρμα, που παιχνιδοποιεί την μάθηση και είναι αποκλειστικά κατασκευασμένο για τους δικούς μας μαθητές και μόνο!
Σαν γονιός δεν θα ήθελα τίποτα λιγότερο για τα παιδιά μου!
Και σαν καθηγήτρια στον 21ο αιώνα δεν θα επέλεγα τίποτα λιγότερο για τους μαθητές μου!


Ιωάννα Σκαρλίγκου
Διεύθυνση Σπουδών ΚΞΓ ΒΥΡΩΝ

 

 

 

 

BILINGUAL LIFE -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 4-6 ΕΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BILINGUAL LIFE – Για παιδιά 4-6 ετών

Το QLS Bilingual Life είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που οδηγεί το παιδί στη ταυτόχρονη διγλωσσία μέσα από παιγνίδια και τραγούδια βασισμένα σε ιστορίες και ήρωες που δημιουργούν συναισθηματικούς δεσμούς με το παιδί.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ;

Τα παιδιά έρχονται μια φορά την εβδομάδα στο Κέντρο μας και καθημερινά έρχονται σε επαφή με την Αγγλική γλώσσα μέσω της ειδικής πλατφόρμας που έχουν πάρει μαζί με το υλικό της τάξης. Η πλατφόρμα αυτή είναι Αγγλική και με την καθημερινή επαφή του παιδιού στο σπίτι, παράλληλα με την στήριξη στο Κέντρο μας, τα παιδιά έχουν την δυνατότητα να εξελιχθούν σε φυσικούς ομιλητές.

ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΤΟΣΟ ΝΩΡΙΣ;

Η πρώιμη ταυτόχρονη διγλωσσία επιτυγχάνεται όταν ένα παιδί έχει σημαντική και ουσιαστική έκθεση σε οποιαδήποτε γλώσσα από τη γέννηση του μέχρι τη σχολική ηλικία. Οι μαθητές που ακολουθούν το πρόγραμμα αυτό, έχουν μία φυσική εξέλιξη στη γλώσσα με όλα τα οφέλη της διγλωσσίας στη μετέπειτα ζωής τους.

ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ;

Οι γονείς απλά  καλούνται να επιβραβεύουν  την προσπάθεια του παιδιού στην καθημερινή χρήση του συναρπαστικού εκπαιδευτικού υλικού.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ;

Σκοπός του είναι να δώσει σε όλα τα παιδιά πρόσβαση στη διγλωσσία ώστε να μπορούν να γίνουν ανεξάρτητοι, δίγλωσσοι μαθητές μέχρι την ηλικία των 7 ετών.
Οι εγκέφαλοι των παιδιών έχουν σχεδιαστεί για να μαθαίνουν εύκολα πολλές γλώσσες μόνο από τη γέννηση μέχρι την ηλικία των επτά ετών. Μετά από αυτό, το “παράθυρο” της γλώσσας στον εγκέφαλο κλείνει, έτσι οι γλώσσες μαθαίνονται με βάση τη λογική επεξεργασία και δεν απορροφώνται φυσικά. Η ηλικία επτά είναι η αρχή του τέλους για τη φυσική εκμάθηση της γλώσσας, για αυτό είναι σημαντικό τα παιδιά να ξεκινούν νωρίτερα.

ΠΟΙΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ;

Οι μαθητές μας έχουν ένα βιβλίο -που εισάγεται από την Αγγλία- και έναν κωδικό για την πρόσβαση στην πλατφόρμα.

Στην τάξη έχουμε εκτεταμένο εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνει, κάρτες, κουκλες, εποπτικό υλικό και πολλά άλλα για εμπέδωση και εκμάθηση της γλώσσας ακριβώς όπως και την μητρική τους,Οι μαθητές στο Πρόγραμμα θα γνωρίσουν τα βασικά των αγγλικών ήχων, δομών, λεξιλογίου της ηλικίας τους και βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας πριν πάνε στο σχολείο. Οι μαθητές που ακολουθούν το πρόγραμμα θα μάθουν γρηγορότερα λεξιλόγιο, θα μάθουν να διαβάζουν στα αγγλικά πιο εύκολα και γενικότερα θα έχουν μια φυσική εξέλιξη στην εκμάθηση της γλώσσας.

Δείτε εδώ χαρακτηριστικές στιγμές απο το πρόγραμμα και επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες,

 

Η διδακτική ομάδα

TheTeachersTeam

TeachingTeam 01Οι καθηγητές  μας αποτελούν  ένα από τα δυναμικά στοιχεία του σχολείου μας. Καθηγητές  και καθηγήτριες με πείρα, πτυχία και μεταπτυχιακές σπουδές προσεκτικά επιλεγμένοι λαμβάνουν training πριν μπουν στις τάξεις μας. Επιμένουμε στις μακροχρόνιες συνεργασίες που δίνουν συνέχεια και συνέπεια στην διδασκαλία μας. Σεμινάρια και συνέδρια επίσης παρέχονται από εμας στους καθηγητές μας μεσω του QLS του οποίου είμαστε μέλος αλλά και μέσω άλλων φορέων του κλάδου μας (TESOL, HAU κλπ).  
TeachingTeam 02Αξιολογήσεις διδασκόντων με observations και in-house trainings είναι συχνές εξασφαλίζοντας την πρόοδο και ενημέρωση των διδασκόντων καθηγητών μας.  Ετσι εξασφαλίζουμε και στους μαθητές μας τους πιο ενημερωμένους και αποτελεσματικούς καθηγητές.

Τα τμήματα

TheGroups
Begginers
Elementary
INTERMEDIATELEVEL

ADVANCEDLEVEL

TMHMATA ENΗΛΙΚΩΝ

Το Κέντρο μας έχει μακρά πείρα στην εκπαίδευση ενηλίκων με ταχύρρυθμα προγράμματα σε 4 επίπεδα που οδηγούν τους ενήλικες σπουδαστές από αρχάριους στο επίπεδο Β2 σε 3 χρόνια και στο επίπεδο Advanced (C1) σε τέσσερα χρόνια σπουδών.

-BEGINNERS
-PRE-INTERMEDIATE
-INTERMEDIATE (B2)
-ADVANCED

SpecialEnglish

Business English

Ορολογία ειδικών Κλάδων

Εισαγωγή στην Αγγλική Φιλολογία

Εισαγωγή σε Βρετανικά Πανεπιστήμια

Η Μέθοδος

Themethod

  

TheMethod 01

Γλώσσα σημαίνει επικοινωνία. Στην επικοινωνιακή μέθοδο βασίζεται η διδασκαλία μας. Είναι εμπλουτισμένη με σύγχρονα  εποπτικά  μέσα όπως Interactive Whiteboards σε όλες τις τάξεις και σύγχρονα βιβλία από καταξιωμένους εκδοτικούς οίκους. Η ύλη που διδάσκεται είναι σύμφωνη με το Κοινό Ευρωπαικό Πλαισιο για τις γλώσσες (CEFR). 

Η διδασκαλία μας εμπλουτίζεται με native speakers, video ,  youtube παρουσιάσεις, films  και άλλα πολλά. Παράλληλα προσπαθούμε να προσαρμόζουμε την διδασκαλία μας ώστε να ταιριάζει στο μαθησιακό στυλ του κάθε μαθητή. Συμπεριλαμβάνουμε σε αυτήν roleplays, interactive material, projects, special days events,powerpoint presentations σε διάφορα θέματα πολιτιστικά , επιστήμης, τέχνης κλπ. Εχουμε δικό μας υλικό σε γραμματική, έκθεση, προφορικά που διδάσκεται από όλους τους καθηγητές μας μέσω των interactive whiteboards της κάθε τάξης. Παρέχουμε επίσης δωρεάν υποστηρικτική διδασκαλία (tutoring). Ετσι έχουμε καταφέρει να έχουμε άριστα αποτελέσματα στις πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας όλων των γνωστών Πανεπιστημίων.  
 

TheMethod 02 Όλα αυτά οδηγούν τους μαθητές μας στην κατάκτηση της γλώσσας με ευχάριστο και αποτελεσματικό τρόπο. Τελειώνοντας τις σπουδές τους στις ξένες γλώσσες οι μαθητές μας δεν έχουν αποκτήσει μόνο μια πιστοποίηση γλωσσομάθειας αλλά και μια αξέχαστη εμπειρία εκπαίδευσης.