facebook mail youtube Τηλέφωνο: 210 8311380


 


Νέα

ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗ- Η ΝΕΑ ΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ


Παιχνιδοποίηση: Η Νέα Τάση στην Ξενόγλωσση Εκπαίδευση
22/08/2018

Δεκάδες δραστηριότητες σήμερα μας εμπλέκουν σε μια διαδικασία συλλογής πόντων. Από την αγορά του πρωινού καφέ, την επίσκεψη στο σουπερμάρκετ της γειτονιάς, μέχρι την συλλογή πόντων για τα καύσιμα του αυτοκινήτου και τα ταξίδια μας. Τα προηγούμενα αποτελούν παραδείγματα παιχνιδοποίησηςστην καθημερινότητα των περισσοτέρων από εμάς.

Ηπαιχνιδοποίηση(gamification) είναι η χρήση των μηχανισμών παιχνιδιού σε μη παιγνιώδεις καταστάσεις (Detering, Dixon, Khaled, & Nacke, 2011). Με αυτό τον τρόπο γίνεται χρήση των στοιχείων που διέπουν τα παιχνίδια, ώστε άμεσα να βελτιωθεί η εμπειρία του χρήστη και να ενισχυθεί το ενδιαφέρον του, οδηγώντας τον εντέλει σε μεγαλύτερη αφοσίωση με το προϊόν.


Παιχνιδοποιημένη μάθηση

Αντίστοιχες προσεγγίσεις υπάρχουν και στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Η παιχνιδοποίηση της μάθησηςβραχυπρόθεσμα στοχεύει στην αυξημένη εμπλοκή του μαθητή με τα αντικείμενα διδασκαλίας (Seaborn & Fels, 2015), ενώ σε βάθος χρόνου είναι σε θέση να εμφυσήσει συμπεριφορές οι οποίες θα ευνοήσουν την απόκτηση της γνώσης και τις ορθές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις (Furdu, I., Tomozei, C., & Köse, 2017; Yuan, 2017).

Η παιχνιδοποίηση της μάθησης διαφοροποιείται από τα παιχνίδια για μάθηση, καθώς μέσω αυτής εμπλουτίζονται οι προϋπάρχοντες εκπαιδευτικές δραστηριότητες με στοιχεία δανεισμένα από αυτά. Αυτό βέβαια δεν αποκλείει την ένταξη των λεγόμενων σοβαρών παιχνιδιών στην όλη εμπειρία, δηλαδή εφαρμογές οι οποίες έχουν σχεδιαστεί με ξεκάθαρο εκπαιδευτικό ορίζοντα.
Η πλατφόρμα QLS iLearn

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα του QLS έχοντας τα χαρακτηριστικά ενός παιχνιδοποιημένου περιβάλλοντος μάθησης, περιλαμβάνει μηχανισμούς άμεσης ανατροφοδότησης των μαθητών, συστήματα πόντων, πίνακες κατάταξης, βραβεία, κονκάρδες, μπάρες προόδου και ψηφιακά ανδρείκελα ενώ δεν θα μπορούσαν να λείπουν και τα εκπαιδευτικά παιχνίδια. Πώς όμως τα προηγούμενα στοιχεία έχουν την δυναμική να βοηθήσουν την μάθηση και κατά συνέπεια επιλέχθηκαν να ενταχθούν στην πλατφόρμα μας;
Υψηλό Κίνητρο – Υψηλή Απόδοση

Οι κονκάρδες και γενικότερα τα εικονικά βραβεία προωθούν την κινητοποίηση, ενδυναμώνοντας παράλληλα την διαδικασία ανατροφοδότησης, προσφέροντας στον μαθητή ακόμα ένα τρόπο καταγραφής του επιπέδου του. Χάρη σε αυτά οι περισσότεροι μαθητές επιζητούν την επιστροφή τους στο παιγνιώδες σύστημα για να πετύχουν κάτι ακόμα. Με αυτό τον τρόπο το ‘εθιστικό’ στοιχείο των παιχνιδιών θα συνδυαστεί με μία παραγωγική εμπειρία (Γκίοκας, 2018). Εν συνεχεία οι μπάρες προόδου και τα επίπεδα όντας δομικά χαρακτηριστικά των παιχνιδιών συνδράμουν στην σύνδεση θεωρίας και πράξης μέσα από ένα ψυχαγωγικό πρίσμα (Thom, Millen, & DiMicco, 2012), επιτρέποντας παράλληλα στον μαθητή να έχει ο ίδιος τον έλεγχο της πορείας του, ενισχύοντας έτσι την απόκτηση της γνώσης.

Η απόκτηση και η εγκαθίδρυση της γνώσης εμπλουτίζεται περεταίρω από την ύπαρξη των σοβαρών παιχνιδιών τα οποία έχουν ενταχθεί στην πλατφόρμα QLSiLearn. Μελέτες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως ακόμα και το πιο απλό σε κατασκευή ηλεκτρονικό παιχνίδι το οποίο συνδέεται με την μάθηση, αυξάνει το κίνητρο και το ενδιαφέρον των μαθητών για ενασχόληση με το αντικείμενο διδασκαλίας, με συνέπεια να υπάρχει βελτίωση ως προς την αφομοίωση της γνώσης αλλά και της απόδοσης τους (Griffiths, 2002; Vivrou, Katsionis & Manos, 2005; Groff, Howells & Cranmer, 2010). Άλλωστε δεν πρέπει να λησμονείται πως το κίνητρο αποτελεί βασικό παράγοντα στο κομμάτι της εκπαίδευσης, διότι χωρίς αυτό η μάθηση έρχεται αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα (Gee, 2003). Έτσι, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια δεν θα μπορούσαν να μην έχουν παρουσία στην πλατφόρμα QLS iLearn.
Βελτίωση μέσα από συναγωνισμό

Μέσω των πινάκων θέσης κατάταξης και του συστήματος πόντων που υπάρχει, προωθείται ο συναγωνισμός, επηρεάζοντας με τέτοιο τρόπο την εμπειρία μάθησης ώστε να ενισχύεται το κίνητρο για ενασχόληση κατά την προσπάθεια ανόδου στην κλίμακα αξιολόγησης. Σύμφωνα με ερευνητές oανταγωνισμός που καλλιεργείται θα οδηγήσει εν συνεχεία σε μεγαλύτερο ενθουσιασμό, ο οποίος εντέλει θα προξενήσει περισσότερη συγκέντρωση και επιθυμία για βελτίωση στο αντικείμενο ασχολίας (Vandercruysse, Vandewaetere, Cornillie & Clarebout, 2013).Στην πλατφόρμα μας, κάθε μαθητής έχει εικόνα των επιτευγμάτων των άλλων. Αυτό είναι αναγκαίο καθώς τα μετάλλια, οι κονκάρδες και οι πόντοι στον πίνακα κατάταξης έχουν κατά βάση σημασία επειδή οι άλλοι καταλαβαίνουν την σπουδαιότητα τους, δίνοντας έτσι αξία στα προσωπικά επιτεύγματα.

Άμεση Ανατροφοδότηση

Κάθε δράση στην πλατφόρμα έχει και μια αντίδραση στην οποία ο μαθητής εκθέτεται άμεσα. Αυτή η ανατροφοδότηση που θα λάβει είναι αναγκαία για την παραγωγική μάθηση, καθώς βοηθάει τον μαθητή να κατανοήσει το αντικείμενο διδασκαλίας ενώ παράλληλα δίνει ξεκάθαρη καθοδήγηση ως προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των πράξεων του, δημιουργώντας τοιουτοτρόπως καλύτερη καμπύλη μάθησης (Γκιόκας, 2018). Σύμφωνα με έρευνες σε χρήση των παιχνιδιών εντός τάξης οι μαθητές υπογράμμισαν την άμεση και κυρίως προσωπική ανατροφοδότηση την οποία έπαιρναν, σε αντίθεση με την συμβατική αίθουσα στην οποία ο δάσκαλος είναι αναγκασμένος να δίνει προσοχή σε πολλούς μαθητές ταυτόχρονα (Groff et al., 2010).

Αγχολυτική Μαθησιακή Εμπειρία

Καμία ενέργεια δεν είναι τελεσίδικη στην πλατφόρμα. Ο χρήστης μπορεί να επαναλάβει την διαδικασία οποτεδήποτε αυτός το επιθυμεί δίχως να επιφορτίζεται με το άγχος το οποίο ενδεχομένως να προξενείται από προσδοκία λάθους. Τα παιχνίδια δημιουργούν μια ατμόσφαιρα αγχολυτική για το χρήστη, κι αυτό διότι οι επιπτώσεις ατυχών εκβάσεων ως αποτέλεσμα επιλογών του παίκτη δεν είναι τελεσίδικες και μπορούν πάντα να ανατραπούν δοκιμάζοντας ξανά (Griffiths 2002). Ως αποτέλεσμα το παιχνιδοποιημένο περιβάλλον σε αντίθεση με την παραδοσιακή διδασκαλία επιτρέπει στο χειριστή του να αποτύχει, δίνοντας του τη δυνατότητα να αναθεωρήσει τις κινήσεις του εάν αυτές δεν οδήγησαν στο επιθυμητό αποτέλεσμα, παρέχοντας τη δυνατότητα για μάθηση είτε μέσα από επιτυχία είτε μέσα από αποτυχία (Egenfeldt-Nielsen, 2007; Klopfer, Osterweil & Salen, 2009).

Ιδιαίτερες Ανάγκες

Αξίζει να αναφερθεί πως η πλατφόρμα όπως και το υλικό το οποίο βρίσκεται εντός αυτής έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών μας. Η ανάπτυξη άλλωστε ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών εφαρμογών είναι επιβεβλημένο να εμπεριέχει την εκτίμηση του περιβάλλοντος των χρηστών, τις επιθυμίες αλλά και τις ικανότητες τους και όχι να σχεδιάζεται αυθαίρετα (Nicholson, 2012).

Συμπέρασμα

Η παιχνιδοποίηση είναι πλέον κομμάτι της καθημερινότητας μας. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, το QLSετοίμασε για τους μαθητές του μια νέα εμπειρία μάθησης. Μέσω της πλατφόρμας QLSiLearn, γίνεται χρήση των μηχανισμών της παιχνιδοποίησης αξιοποιώντας τα πολλαπλά οφέλη που αυτή επιφέρει, προσφέροντας στους μαθητές του την δυνατότητα να βιώσουν μια ψυχαγωγική και συνάμα επωφελή εκπαιδευτικά εμπειρία.

 

Θεοδόσης Καραγεωργάκης (M.Ed)

http://educraft.tech
 

Anti- Bullying Ambassadors

 

Το πρόγραμμα Anti-BullyingAmbassadors είναι μια βιωματική εκπαίδευση μαθητών μας ενάντια στον Σχολικό Εκφοβισμό. Γίνεται εξ ολοκλήρου στα Αγγλικά από εκπαιδευτές του Βρετανικού Ιδρύματος της Πριγκίπισσας Diana.
 Το Βρετανικό ίδρυμα της Πριγκίπισσας Diana συγκαταλέγεται στους συνεργάτες του QLS και πρώτος καρπός της συνεργασίας αυτής είναι οι πρώτοι 120 Έλληνες Πρεσβευτές Anti-Bullying σε όλη τη χώρα μέσα στο 2017. Η Ελλάδα, χάρη στο QLS, έχει το προνόμιο να είναι μαζί με τα Νησιά της Μάγχης, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις ΗΠΑ μία από τις 4 χώρες εκτός Ηνωμένου Βασιλείου που φιλοξενεί το καινοτόμο αγγλόφωνο πρόγραμμα που φέρει τη σφραγίδα του Βρετανικού Υπουργείου Παιδείας.
 
 
Το Κέντρο μας συμμετέχει κάθε χρόνο στις εκπαιδεύσεις παρέχοντας στους μαθητές μας ακόμη ένα εφόδιο ζωής χρήσιμο όχι μόνο για την εξάσκηση των Αγγλικών τους αλλά και για το βιογραφικό τους αφού η εκπαίδευση αυτή φέρει την σφραγίδα του Βρετανικού Υπουργείου Παιδείας και του Ιδρύματος Diana.
 
 
 

JUMP- Από τα Ελληνικά στα Αγγλικά με ένα JUMP!

 

 

 

TI EINAI H ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ JUMP

 

Τα παιδιά μας και οι οικογένειες τους στην Ελλάδα σήμερα στοχεύουν στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας σχεδόν τόσο καλά όσο και η μητρική μας γλώσσα. Οι ανάγκες που θα έχουν να ανταποκριθούν τα παιδιά ως ενήλικες απαιτούν άνεση και ευχέρεια στην αγγλική. Στο Κέντρο μας  πιστεύουμε ότι αυτό κατακτάται από μικρή ηλικία. Τότε που οι συνάψεις του εγκεφάλου του μικρού παιδιού είναι εύπλαστες και δεκτικές στα νέα ερεθίσματα και συνεπώς και στον νέο «κώδικα» της ξένης γλώσσας.

Ετσι στοχεύουμε οι μικροί μας μαθητές που ξεκινούν τώρα να μαθαίνουν αγγλικά , να διδαχθούν  με τον πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο, βασισμένο σε ερευνητικά αποτελέσματα και εμπειρία στη προσέγγιση που ήδη εφαρμόζεται στα σχολεία του Εξωτερικού και κυρίως της Βρετανίας.

 

Το JUMPόμως δεν σταματά εκεί. Συνεχίζει με καινοτόμο τρόπο να προσεγγίζει την γραμματική και την σύνταξη της γλώσσας διαφορετικά δίνοντας στους μαθητές μας προβάδισμα στην κατανόηση και χρήση της γλώσσας από τις μικρές ηλικίες.

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ  ΦΩΝΗΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ?

Η αγγλική γλώσσα είναι μη φωνολογική. Αυτό σημαίνει ότι ενώ στα ελληνικά, οι ήχοι (φωνήματα) αντιστοιχούν στα γράμματα των λέξεων, στα αγγλικά αυτό δεν συμβαίνει (για παράδειγμα η προφορά της λέξης “Like” δεν αντιστοιχεί στη γραπτή λέξη).

Τα 26 λοιπόν γράμματα της αγγλικής γλώσσας αντιστοιχούν σε 44 ήχους, καθώς συγκεκριμένα φωνήματα ενώνονται και δημιουργούν νέες, αυτόνομες, φωνολογικές οντότητες. Η JUMPβοηθά τα παιδιά να μαθαίνουν και να ξεχωρίσουν τους 44 αυτούς ήχους χωρίς απαραίτητα να γνωρίζουν όλα τα γράμματα με τη σειρά του αλφαβήτου.

Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά γίνονται γρήγορα ικανοί αναγνώστες και σε πολύ σύντομο χρόνο μπορούν να διαβάζουν όχι μόνο λέξεις αλλά και προτάσεις ή μικρές ιστορίες.

JUMP: 4 γράμματα, 4 άξονες!

Η μέθοδος JUMPαποτελεί τη βάση μίας νέας ολιστικήςπροσέγγισης που στηρίζεται σε 4 σημαντικούς πυλώνες:

Φωνολογική προσέγγιση

Είναι ένα σύστημα διδασκαλίας πρώτης γραφής και ανάγνωσης βασισμένο στην συνθετική φωνημική μέθοδο που εστιάζεται στην συστηματική διδασκαλία των φωνημάτων της Αγγλικής γλώσσας (Phonics) ,με στόχο την ταχύτερη ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής.

 Η φωνημική διδασκαλία φέρει την σφραγίδα του Βρετανικού Εθνικού Προγράμματος Σπουδών Τα παιδιά διδάσκονται να «αποκωδικοποιούν» τόσο τα ξεχωριστά γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου όσο και ομάδες γραμμάτων. Ετσι γίνονται πολύ γρήγορα ικανοί αναγνώστες και ομιλούν σωστά την ξένη γλώσσα.

  1.  Βιωματική Διδασκαλία (ExperientialTeaching)

Το παιδί δεν είναι στατικός δέκτης του μαθήματος αλλά συμμετέχει ενεργά μέσα από:

  • Κινήσεις&Παιχνίδια
  • Θέατρο, τραγούδια, κατασκευές
  • Ομαδικές εργασίες 
  • Προφορική εξάσκηση

 

  1. Ψηφιακή Υποστήριξη (DigitalSupport)

Η διαδικτυακή πλατφόρμα του QLSυποστηρίζει περαιτέρω τη μάθηση μέσω φύλλων εργασίας, παρουσιάσεων, videos αλλά και παιχνιδοποίησης (gamificationoflearning). Η πρόσβαση γίνεται από υπολογιστή, tabletή κινητό με έναν απλό κωδικό στο email του γονέα.

Εκπαιδευμένοι Καθηγητές

Στο QLS,φροντίζουμε οι καθηγητές μας να είναι άρτια καταρτισμένοι έχοντας πλήρη γνώση της διδακτικής JUMP. Γίνονται έτσι φίλοι και συνοδοιπόροι συνεισφέροντας ενεργά στην μαθησιακή πορεία των παιδιών.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Πολλές είναι οι επιστημονικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί για την

αποτελεσματικότητα της μεθόδου και όλες καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα.

Ότι η φωνητική προσέγγιση της πρώτης ανάγνωσης έχει σαν αποτέλεσμα την

ενίσχυση της αναγνωστικής ικανότητας του μαθητή και μεγαλύτερη εμπέδωση στην

αποκωδικοποίηση της αγγλικής γλώσσας. Ετσι ο μαθητής γίνεται δεινός αναγνώστης

και χρήστης της γλώσσας από μικρή ακόμα ηλικία κάνοντας πράξη το  moto : Learn to Read. Read to Learn. (Μαθαίνω να Διαβάζω, Διαβάζω για να μαθαίνω )

 

1.            «Τα αποτελέσματα δείχνουν έντονη, συγκεκριμένα και σημαντική θετική βελτίωση στην αναγνωστική ικανότητα με την φωνημική προσέγγιση στην ανάπτυξη του γραπτού και προφορικού λόγου».

Πηγή: British Journal of Educational Psychology 1999. “Getting Ready for Reading : Early Phoneme awareness and Phonics Teaching Improves Reading and Spelling in Inner-city Second language Learners. MoragStuart

2. “Αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι μια φωνημική πρώτη προσέγγιση όπου τα παιδιά διδάσκονται από την αρχή τους ότι ήχοι των γραμμάτων μπορούν να αναμειχθούν και να προφέρουν λέξεις, τους δίνει μια εξαιρετική αρχή στην ανάγνωση»

Πηγή: What sort of phonics? DrRhona S. Johnston & Joyce Watson School of Psychology University of St Andrews , Fife, Scotland

3..«Είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να διδαχθούν τα παιδιά πως να διαβάζουν.Σχεδόν όλα τα παιδιά που αποκτούν φωνημική επίγνωση μαθαίνουν να διαβάζουν άνετα και  με ευχέρεια με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς. Αυτό συμπεριλαμβάνει και τα παιδιά με δυσλεξία ή άλλες μαθησιακές δυσκολίες.»

Πηγή: Department of Education in UK

Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά γίνονται γρήγορα ικανοί χρήστες της γλώσσας και σε πολύ σύντομο χρόνο μπορούν να διαβάζουν, να χρησιμοποιούν και να κατανοούν την αγγλική γλώσσασχεδόν όπως την μητρική τους.

"Επέλεξα να  διδάξω στα Juniors με την εκπαιδευτική προσέγγιση JUMP, που κατασκευάσαμε στο QLS, διότι διδάσκει την πρώτη γραφή και ανάγνωση φωνημικά δίνοντας την δυνατότητα στους μικρούς μαθητές να μάθουν να διαβάζουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Έτσι θέτουν γερές βάσεις στην Αγγλική γλώσσα αφού αυτός είναι και ο τρόπος που διδάσκονται τα Αγγλικά στα σχολεία της Μ. Βρετανίας και σε άλλες αγγλόφωνες χώρες και φέρει τη σφραγίδα του Βρετανικού Εθνικού Προγράμματος Σπουδών (British National Curriculum).
Το JUMP όμως δεν είναι μόνο αυτό.
Το JUMP προσεγγίζει την μάθηση βιωματικά και έτσι είναι κατάλληλο για τις μικρές ηλικίες, λαμβάνει υπ’ όψη του τη διαφορετικότητα του κάθε παιδιού, αφού με το βραβευμένο μας μαθησιακό προφίλ (QLP) προσαρμόζουμε την διδασκαλία μας στις ανάγκες του κάθε παιδιού και είναι σύγχρονο γιατί υποστηρίζεται από ιντερνετικό digital υλικό σε πλατφόρμα, που παιχνιδοποιεί την μάθηση και είναι αποκλειστικά κατασκευασμένο για τους δικούς μας μαθητές και μόνο!


Σαν γονιός δεν θα ήθελα τίποτα λιγότερο για τα παιδιά μου!
Και σαν καθηγήτρια στον 21ο αιώνα δεν θα επέλεγα τίποτα λιγότερο για τους μαθητές μου!"

Ιωάννα Σκαρλίγκου

Διευθύντρια Σπουδών
 

 

Debates- Ομιλοι Επιχειρηματολογίας

CLASS DEBATES - ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Τα Debates (Επιχειρηματολογία στα Ελληνικά) είναι διαδικασία δομημένης αντιπαράθεσης, κατά την οποία δύο πλευρές επιχειρηματολογούν πάνω σε ένα θέμα. Έρευνες από όλο τον κόσμο αποδεικνύουν ότι οι μαθητές που συμμετέχουν σε debates αναπτύσσουν την κριτική και αναλυτική σκέψη τους, αποκτούν σφαιρικότερη κατανόηση ενός γνωστικού αντικειμένου σε σχέση με απλές μεθόδους διδασκαλίας και αποκτούν περισσότερη αυτοπεποίθηση στην έκφραση των απόψεών τους.
 
Στο Κέντρο μας εξασκούμε αυτή την δραστηριότητα για τις μεγαλύτερες μας τάξεις δίνοντάς τους προβάδισμα όχι μόνο στην διδασκόμενη ξένη γλώσσα τα Αγγλικά, αλλά και στην σωστή φρασεολογία και δομή που πρέπει να έχει ένας τέτοιος δομημένος λόγος.
 
 
Κάθε χρόνο συμμετέχουμε σε On- line debatesμε άλλα Κέντρα Ξένων Γλωσσών της συνεργασίας του QLS, βραβεύοντας τους καλύτερους με χρυσά, αργυρά και χάλκινα βραβεία. Κριτές τους είναι συγγραφείς ξενόγλωσσων βιβλίων , εκπρόσωποι εξεταστικών φορέων (Cambridge, Michigan κλπ).
 
Ετσι οι μαθητές έτσι αποκτούν άνεση στον προφορικό επίσημο λόγο, πράγμα που τους κάνει εξαιρετικά επιτυχημένους στις εξετάσεις των προφορικών τους. Αποκτούν όμως έτσι και ένα εφόδιο ζωής χρήσιμο για την μετέπειτα εξέλιξή τους σαν φοιτητές και νέοι ενήλικες.
Τα Debates γίνονται στα επίπεδα Α2 έως C2 (Proficiency)ενδοσχολικά στο Κέντρο μας αλλά και διασχολικά με άλλα Κέντρα QLS.
 
 

QLP QLS Learning Profile

Το Σχολείο μας, πάντα συμπορευόμενο με τις απαιτήσεις της εποχής, προετοιμάζει τα παιδιά για έναν πολύ διαφορετικό κόσμο. Οι έντονοι ρυθμοί που καταγράφονται καθημερινά καθιστούν άμεση την ανάγκη για τους μαθητές να γνωρίσουν την προσωπικότητά τους, καθώς και τον τρόπο που μαθαίνουν ευκολότερα, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα έμφυτα χαρακτηριστικά που διαθέτουν. Η δυνατότητα να προσφέρουμε στα παιδιά μας αυτή την πολύτιμη γνώση προκύπτει από τη συνεργασία μας με την επιστημονική ομάδα της ComputerAcademyπου έχει αναπτύξει την ψυχομετρική σειρά ΑΡΙΣΤΟΝ. Η συγκεκριμένη σειρά είναι αποτέλεσμα πανεπιστημιακών ερευνών στην Ελλάδα και την Ευρώπη και έχει δημιουργηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρωταρχικό μέλημά μας είναι πάντα να προσφέρουμε στα παιδιά μας τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τα μεγαλύτερα οφέλη από την εκπαιδευτική διαδικασία. Για το σκοπό αυτό θα χορηγήσουμε στους μαθητές το AristonMultipleIntelligence.

Το Ariston MultipleIntelligenceTestείναι ένα ψυχομετρικό τεστ διάγνωσης του μαθησιακού προφίλτου ατόμου. Διερευνά τους εναλλακτικούς τύπους ευφυΐας που διαθέτει ο κάθε μαθητής και σύμφωνα με το ποιοι είναι περισσότερο αναπτυγμένοι, παρουσιάζει ενδεικνυόμενους τρόπους μελέτης, αλλά και εξατομικευμένης διδασκαλίας. Ο μαθητής, γνωρίζοντας τους ιδιαίτερους μαθησιακούς του τύπους και τον τρόπο που προσλαμβάνει και επεξεργάζεται τις γνωστικές πληροφορίες, «μαθαίνει πώς να μαθαίνει», με αποτέλεσμα:

•     Να προετοιμάζεται για τα μαθήματά του δίχως άγχος

•     Να βρίσκει τα κύρια σημεία του μαθήματος

•     Να μπορεί να διαβάζει σε πολύ λιγότερο χρόνο από πριν

•     Να θυμάται με μεγαλύτερη ευκολία

•     Να διαβάζει χωρίς να αφήνει κενά στα μαθήματά του

•     Να συστηματοποιεί το διάβασμα του

•     Να έχει ισχυρότερη αυτοπεποίθηση

 

ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ.

Το Τεστ γίνεται στον Υπολογιστή του σχολείου μας με κωδικό που δίνεται σε κάθε μαθητή μας. Χρειάζεται 30-45 λεπτά για να ολοκληρωθεί. Ο μαθητής απαντά σε μια σειρά ερωτήσεων στον υπολογιστή και λαμβάνει –σε μερικές ημέρες- την επίσημη αξιολόγηση και το μαθησιακό του προφίλ απο το ΑRISTONTest.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Δεν έχει καμία σχέση με ότι κυκλοφορεί ελεύθερα στο internet.

 

ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ.

Οι καθηγητέςμας έχουν λάβει εκπαίδευση για να διδάσκουν προσαρμόζοντας την διδασκαλία τους στο μαθησιακό προφιλ των μαθητών της τάξης τους. Hγνώση του μαθησιακού προφίλ των μαθητών μας, δίνει την δυνατότητα στον καθηγητή να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του μαθητή ώστε να πετύχει καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.

Για τον λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς να λάβουν όλοι οι μαθητές μαςμέρος στο  τεστ το αργότερο μέχρι αρχες Οκτωβρίου.

 

ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Μέσω του τεστ ARISTON/QLSLearningProfileτο παιδί θα λάβει  απαντήσεις για τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει  και θα αυξήσει  στο μέγιστο δυνατό βαθμό το ρυθμό μάθησής του. Ετσι θα οφεληθεί και στο σχολείο του αφού θα γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο θα μαθαίνει  καλύτερα. Μη ξεχνάτε! Όλοι είμαστε σε θέση να μάθουμε και να διαπρέψουμε, αρκεί να μας δοθεί η γνώση με τον τρόπο που μαθαίνουμε!

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε Στην Γραμματεία του Κέντρου μας αλλά και στους εκπαιδευμένους καθηγητές μας.

Οταν δεν μαθαίνω με τον τρόπο που με διδάσκουν
Πρέπει να με διδάξουν με τον τρόπο που μαθαίνω!